Deutsch

 

FCB-Fanclub-Doroszló

 

Erkölcsi Kódex                    

 -A“Bayern-München”Baráti Körének alapszabályát
elfogadva annak eleget téve a Kör tagjának kötelessége,
hogy becsületesen a legjobb tudása szerint támogassa
a Kör célkitűzéseit és töretlen hittel álljon midig a
“Bayern-München”csapata mellé.

-A sportvezetőket,sportolókat és a klub munkatársait
tisztelje,a klub mindig tartsa szem előtt. Erkölcstelenül
és gyalázkodóan ne nyilvánuljon meg a csapat játékosai
és edzőjével szemben. Magatartását mindig a csapat
érdekeinek figyelembevételével, annak támogatásával
nyilvánuljon meg

-A Kör tagja igyekezzen megteremteni azt a családias
légkört,amit elődeink több mint száz éve megteremtettek
 és gyakorolnak. A korosztályokat elválasztó érdekeket
próbálják meg áthidalni. Az idősebb korosztály tanítsa ,nevelje és ismertesse meg a fiatalabb korosztállyal a “Bayern-München”hagyományait. A fiatalság viselkedésével és áldozatkészségével
vívja ki az idősebb szurkolótársai elismerését.

-A Kör tagjai viselkedjenek erkölcsösséggel ,mint ahogy
azt tenné a saját családjában.
Ne viselkedjen kihívóan és megbotránkoztatóan a Kör
összejövetelein és programjain.
Ugyanakkor védje és óvja az egyesület és a Kör érdekeit
minden sport-,kulturális-és nyilvános eseményen.

-A Kör tagja adja meg a tiszteletet az ellenfélnek. Ne alakítson ki sem magában,sem a Kör más tagjában ellenségesképet.

-Viselje tartással a vereséget és büszkeséggel a győzelmet.
Legyen példa a társadalomban az erkölcsös,a klubbal szemben alázatos,odaadó,hűséges viselkedése.